DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Traugutta w Mrozach INFORMUJE
o zapisach do zerówki i klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016.
Rekrutacja będzie trwała od 2 marca 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Dzieci 5-letnie (rok urodzenia 2010) mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
Dzieci 6-letnie (rok urodzenia 2009) mają obowiązek uczęszczania do klasy pierwszej.

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY
od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500
Numer telefonu: 25 7574179,
e-mail: spmrozy@spmrozy.pl

Prosimy rodziców o przygotowanie numeru PESEL dziecka.
Dzieci, które obecnie uczęszczają do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej zapisywane są do klasy pierwszej przez sekretariat.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2015/16 format pdf
Zgłoszenie do klasy 0 – załącznik nr 1 format pdf
Zgłoszenie do klasy pierwszej – załącznik nr 2 format pdf

ogl-zap