„Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać”.

John F. Kennedy

Zainteresowanie to :
1. specyficzne nastawienie poznawcze i emocjonalne na przedmioty i zjawiska w rzeczywistości;
2. skłonność do selektywnego kierowania uwagi na pewne obiekty;
3. gotowość do intelektualnego zajmowania się określonym przedmiotem;
4. dążność do poznawania otaczającego świata (dostrzeganie określonych cech przedmiotów oraz związków między nimi, dążenie do ich zbadania, poznania, rozwiązania, przeżywanie różnorodnych uczuć związanych z nabywaniem i posiadaniem).
Cechy zainteresowań:
1. treść zainteresowania,
2. zakres,
3. siła zainteresowań,
4.trwałość zainteresowań,
5. struktura zainteresowań (z jednej dziedziny, z wielu dziedzin, wielostronne).

Uczniowie naszej szkoły mają szansę na rozwój swoich zainteresowań w ramach następujących kół zainteresowań:

  • Koło Artystyczne- opiekun: Anna Lubaszka, Katarzyna Rosa, Zofia Kotuniak, Hanna Miller- Wąsowska, Milena Chróst, Elżbieta Sekular;
  • Koło Informatyczne- opiekun:Wiesław Grabarczyk;
  • Koło Przyrodnicze- opiekun: Bożena Piotrak;
  • Koło Języka Angielskiego
  • Koło Przyjaciół Biblioteki- opiekun: Ewa Grabarczyk;
  • Bielanki- opiekun: Danuta Turemka;
  • Koło Biblijne- opiekun: Małgorzata Gryz;
  • SKS- opiekun: Agnieszka Goławska, Krzysztof Pieniak,
  • Chór- Olga Kosmynina – Georgiev

 

Katarzyna Kąca