Rada Rodziców 2018/2019

Przewodniczący – Andrzej Robakiewicz
Zastępca   – Monika Wojnarowska
Zastępca  – Paulina Dunajewska
Sekretarz – Katarzyna Łomnicka
Sekretarz – Marta Tomkiewicz