Tu można pobrać wnioski do rekrutacji.

Wniosek_do_zerówki_zal_1
Zgłoszenie_do_SP_zał_2
Wniosek_do_SP_zal_3

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach, informuje, że w dniach 12 – 31 marca 2018 r. będą trwały zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

Zapraszamy rodziców:

Oddział przedszkolny:

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2012) mających obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Klasa I

  • Dzieci 6 letnich (rok urodzenia 2012) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
  • Dzieci 7 letnich (rok urodzenia 2011) mających obowiązek uczęszczania do klasy pierwszej

ZAPISY PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ SEKRETARIAT SZKOŁY

– prosimy o przygotowanie numeru PESEL dziecka

Od dnia 12 marca 2018 r. druki wniosków będą do pobrania na stronie internetowej szkoły.

 

 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

Renata Kuligowska

 

 

Podstawa prawna:

Art. 33. 1Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)