Wojciech Rastawicki – dyrektor szkoły, nauczyciel informatyki, techniki, fizyki, matematyki
Barbara Dobosz – wicedyrektor szkoły, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego,  reedukator

 • Milena Chróst – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Agnieszka Dróżdż – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego
 • Anna Głuchowska – wychowawca świetlicy
 • Agnieszka Goławska – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Ewa Grabarczyk – nauczyciel historii, WOSu, nauczyciel bibliotekarz
 • Wiesław Grabarczyk – nauczyciel informatyki,
 • Małgorzata Gryz – nauczyciel religii
 • Halina Jachimowicz – nauczyciel matematyki i przyrody
 • Iwona Jagodzińska – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, logopeda
 • Zofia Kotuniak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, reedukator
 • Danuta Król – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 • Olga Kosmynina – Georgiev- nauczyciel muzyki
 • Renata Kuligowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, informatyki, olifrenopedagog
 • Bożena Lipińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Agnieszka Luba – wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Anna Lubaszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i techniki
 • Renata Malka – nauczyciel historii, WOSu, WFu, nauczyciel bibliotekarz
 • Ewa Marchwiak – edukacja wczesnoszkolna, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, reedukator
 • Hanna Miller-Wąsowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 • Mariola Mirosz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
 • Joanna Nakonieczna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, matematyki
 • Krzysztof Pieniak – nauczyciel wychowania fizycznego
 • Mirosław Pieńkowski – nauczyciel języka angielskiego
 • Bożena Piotrak – nauczyciel biologii, geografii, przyrody
 • Agnieszka Płatkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Marta Prusińska – nauczyciel języka angielskiego
 • Katarzyna Rosa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Agnieszka Rybak – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, surdopedagog
 • Wioletta Sadowska– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
 • Malwina Sankowska  – nauczyciel języka angielskiego
 • Elżbieta Sekular – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej , oligofrenopedagog
 • Katarzyna Smolińska – pedagog specjalny,  nauczyciel wspomagający
 • Olga Smolińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 • Hanna Sobiech – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, pedagog specjalny
 • Bożena Soszyńska – nauczyciel matematyki, oligofrenopedagog
 • Danuta Turemka – nauczyciel religii
 • Renata Wierzbicka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
 • Agnieszka Wojdak – nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog
 • Agnieszka Zając – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz