18 lutego 2009 r. została  uroczyście otwarta i poświęcona Izba Pamięci i Tradycji  Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców i władz samorządowych z panem Wójtem Dariuszem Jaszczukiem na czele, ks. Proboszcza Eugeniusza Jankowskiego oraz przyjaciół szkoły.

Swoje pamiątki rodzinne i przedmioty codziennego  użytku przekazało w darze wielu uczniów, część nauczycieli i spora grupa rodziców, dawnych absolwentów. Udało się zgromadzić  ponad 500 eksponatów,  a one wciąż napływają.

Są to przedmioty codziennego użytku gospodarstwa domowego, rolnego, używane na mazowieckiej wsi na początku XX w., stare radioodbiorniki, pieniądze wycofane z obiegu, a także fotografie i najstarsze dokumenty dotyczące historii szkoły (pozwolenia na budowę z 1916 r., świadectwa szkolne z lat trzydziestych, sztandar ZHP z 1938 r., fotografie  i odznaczenia nauczycieli, dyrektorów, „białe kruki” biblioteki szkolnej).

Wraz z uczniami je  gromadziłam, odkurzałam, opisywałam (mają karteczki,  zawierające informacje co to za przedmiot, kto jest darczyńcą, z jakiej miejscowości). Dzięki temu działaniu rozbudziłam w nich pasję zbieractwa i zainteresowanie historią rodziny, szkoły, swojej miejscowości.

W Izbie odbywają się poglądowe lekcje historii, lekcje wychowania regionalnego i patriotycznego. Jest też miejscem spotkań Koła Historycznego i Koła Przyjaciół Biblioteki.

Szkolna Izba Pamięci i Tradycji stała się miejscem ocalenia od zapomnienia historii szkoły i tradycji ludowej naszej małej ojczyzny – Mrozów i okolic.

Ewa Grabarczyk
Organizator i opiekun Izby