Samorząd Uczniowski – rok szkolny 2017/2018

 

Julia Kulik

przewodnicząca 

Bartosz Plewka

zastępca

Kacper Targoński

sekretarz 

Kacper Targoński, Wiktoria Kołakowska

Sekcja plastyczna

Antonina Jagodzińska, Bartosz Plewka

Szkolne Koło Wolontariatu 

Jakub Tkaczyk, Bartosz Kąca

Sekcja techniczna 

Oliwia Uchmańska

Szkolny Reporter

W roku szkolnym 2017/ 2018 działania Samorządu Uczniowskiego koordynują Panie:

Barbara Wieczorek, Agnieszka Parol, Malwina Sankowska, Marta Prusińska 

Do zadań samorządu należy:

– dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej,
– informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach,
– organizowanie konkursów,
– udział w akcjach szkolnych, regionalnych,
– organizacje dyskotek i zabaw,
– pomoc koleżeńska,
– przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność
uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych,
– kształtowanie zainteresowań działalnością społeczną,
– uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku,
– kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
– kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu,
– kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.

Zapisz