Program „Owoce w szkole” to program Unii Europejskiej powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw. Program skierowany jest do uczniów klas I – III. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. Celem programu  jest również propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w naszej szkole. W ramach programu uczniowie   otrzymują za darmo porcje owocowo – warzywne. Program jest realizowany 3 razy w tygodniu przez okres 10 tygodni w każdym semestrze.