Szkolna Kasa Oszczędności

 Historia
Szkolne Kasy Oszczędności posiadają wieloletnią historię. Pierwsze powstały w XIX wieku na zachodzie Europy – we Francji, Niemczech, Belgii, Anglii, Austrii. Tam najwcześniej uczniowie mogli wpłacać na książeczkę swoje kieszonkowe. W Polsce pomysł na odkładanie pieniędzy przez dzieci wyrósł z ducha oświeceniowej zasady, żeby uczyć, bawiąc. Według ówczesnych pedagogów nauka miała również obejmować codzienną, praktyczną ekonomię. Idea oszczędzania została poruszona przez Komisję Edukacji Narodowej w 1773r. Zgodnie z jej zaleceniem powinno się w szkolach „ćwiczyć dzieci w oszczędzaniu”.

Od początków XX wieku podejmowane były w Polsce próby tworzenia szkolnych kas. W 1925r. minister Stanisław Grabski wydał okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy. Dwa lata później rozpoczęły działalność pierwsze Szkolne Kasy Oszczędności. Aktualnie działa w Polsce w szkołach podstawowych okolo 1650 SKO.

 Cele
Celem SKO jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego i świadomego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi oraz celowego ich wykorzystania.

 O nas
Szkolna Kasa Oszczędności rozpoczęła swoją działalność w naszej szkole w październiku 2008r. Działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Mrozach. Z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych uczniów. W ubiegłym roku zgromadziła 140  członków, a współpracę podjęło 17 wychowawców. Wszyscy chętni uczniowie, którzy chcą oszczędzać pieniądze, otrzymują książeczki i wpłacają gotówkę do wychowawcy. W banku reprezentantem dzieci jest opiekun SKO.
Nasza szkoła każdego roku bierze aktywny udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości S. A. w Warszawie.
SKO to często szansa, by na koniec roku wyjechać na wycieczkę, czy kupić sobie coś wymarzonego. Zachęcamy więc uczniów do oszczędzania oraz do udziału w konkursach plastycznych i literackich. Oto kilka przykładów twórczości naszych dzieci.

 

Wierszyki pod hasłem: „Oszczędzam w SKO”

Gdy mamusia była mała
Na książeczkę oszczędzała
A ja jestem taką samą
I w przyszłości będę damą.

Dziś oszczędzam w SKO
Jak urosnę w PKO
Tu, czy tu oszczędzać warto,
Żeby potem płacić kartą.

Zbieraj grosik do grosika,
Bo czas szybko nam umyka.
Gdy nazbierasz cały trzos,
Krzykniesz głośno – jestem gość!

Przez rok wpłacaj na książeczkę
Wypłać w czerwcu, jedź nad rzeczkę.
Wpłaca Ania, wpłaca Krzyś,
Wpłaca Michał nie od dziś. 

Propagujemy ideę oszczędzania

 

 

 Renata Malka