logobractwa1

I Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta, odbył się w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta  w Mrozach w dniach 21-22 kwietnia 2006 r.  z inicjatywy dyrektor szkoły Renaty Bakuły. Na Zlot przybyli przedstawiciele 7 szkół z 4 województw: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Romualda Traugutta z Józefowa, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta z Lublina Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta z Poznania, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta z Żelechowa, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta z Krynic, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta  z Potoku Stanów, Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta z Wojanowa. Gościem honorowym  był prawnuk Romualda Traugutta płk Andrzej Juszkiewicz. Zaproszono też Marię Sulimę – Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej „Polesie” z Brześcia na Białorusi. Z inicjatywy nauczycielki Ewy Grabarczyk zostało powołane Bractwo Szkół im. Romualda Traugutta. Pomysł powołania Bractwa  został jednogłośnie zaakceptowany przez wszystkich uczestników Zlotu, z panem Andrzejem Juszkiewiczem na czele. Wieczorem zredagowano Statut Bractwa. Drugiego dnia Zlotu, po powrocie z wycieczki patriotycznej do  mogiły powstańczej w Węgrowie, nastąpiły zaślubiny Bractwa, odśpiewano Hymn Bractwa.

 Bractwo Szkół im. Romualda Traugutta, zgodnie ze swoim Statutem spotyka się raz w roku na kolejnych Zlotach, każdego roku w innej szkole. Krzewi idee Powstania Styczniowego wśród najmłodszych pokoleń Polaków.

Ewa Grabarczyk, opiekun Bractwa

Lista szkół należących do Bractwa

II Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta odbył się w dniach 25-26 maja 2007 r. w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Żelechowie. Naszą szkołę reprezentowali: Poczet Sztandarowy w składzie Zuzanna Rolf, Arkadiusz Dowbaczuk, Marlena Gałązka oraz p. dyrektor Renata Bakuła i nauczycielki: Ewa Grabarczyk, Renata Malka.
III Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta miał miejsce w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie w dniach 6-7 czerwca 2008 r. W skład delegacji naszej szkoły weszli: Poczet Sztandarowy w składzie Marta Wróbel, Kamila Wójcicka Grzegorz Kuźniarki oraz nauczycielki Ewa Grabarczyk i Renata Malka.
IV  Ogólnopolski Zlot  Szkół im. Romualda Traugutta odbył się w dniach 24-25 kwietnia 2009 r. w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta nr 5 w Poznaniu. Naszą szkołę reprezentowała delegacja – Poczet Sztandarowy w składzie: Sylwia Jagodzińska, Damian Wojdak, Izabela Rzyszkiewicz i nauczycielki Ewa Grabarczyk, Renata Malka.  12 listopada 2009 r. odszedł na wieczną wartę przyjaciel Bractwa płk Andrzej Juszkiewicz, prawnuk naszego Patrona.
V  Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta odbył się  10-11 czerwca 2010 r. w Szkole Podstawowej  nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. Został zorganizowany w 147. rocznicę stracenia lubelskich powstańców styczniowych.Delegacja naszej szkoły to: Poczet sztandarowy w składzie: Rafał Krawczyk, Martyna Sujak, Katarzyna Osińska, nauczycielki – Ewa Grabarczyk i Renata Malka. Na  jubileuszowym V Zlocie zostało wybrane Logo Bractwa opracowane przez uczennicę tej szkoły – Alicję Góral z klasy V d.
VI  Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta odbył się  27-28 maja 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Potoku Stanach.Delegacja naszej szkoły: Poczet sztandarowy w składzie –  Jakub Sowa, Małgorzata Piłkowska, Patrycja Król i nauczycielka – Renata Malka.
VII Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta miał miejsce w dniach 30-31 maja 2012 r.
w Zespole Szkół  im. Romualda Traugutta w Uhrze. Delegacja naszej szkoły to: Poczet Sztandarowy -Dominika Sułkowska, Piotr Jacak,  Martyna Milewska  oraz nauczycielki Ewa Grabarczyk i Renata Malka.
VIII Ogólnopolski Zlot Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta odbył się w dniach 6 -7 czerwca  2013 r. w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wojanowie. Bractwo w tej placówce gościło już drugi raz. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Adrian Pawłowski, Iwona Sawicka, Aleksandra Roguska z klasy VI b oraz nauczycielki – Ewa Grabarczyk i Renata Malka.

IX Ogólnopolski Zlot Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta odbył się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Koninie. Nasza szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: chorąży – Gabriel Mróz, asysta – Emilia Wojtasik, Aleksandra Górka, uczniowie klasy VI a oraz nauczycielki  Panie – Ewa Grabarczyk i Renata Malka. Gospodarze tegorocznego Zlotu – Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta nr 6 w Koninie niezwykle gościnnie przyjęli 9 delegacji z całej Polski, członków Bractwa.  Jak co roku obradowała Kapituła Bractwa, na której podjęto uchwałę, że 17 października 2014 r. wszystkie szkoły o godzinie 12 w południe posadzą drzewo –  Dąb Traugutta. Delegacja z Mrozów zaprosiła wszystkich członków Bractwa na X jubileuszowy Zlot do Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach. Zlot odbędzie się w kwietniu 2015 r.

 

13 września 2014 r.  w Żelechowie odbyła się wspaniała uroczystość patriotyczna. W parku miejskim przy blasku wrześniowego słońca, z udziałem wspaniałych gości został poświęcony i odsłonięty Pomnik Romualda Traugutta. Wśród zaproszonych   była nasza szkoła, jako członek Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta. Naszą placówkę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Szymon Konopka – chorąży, Maria Kąca i Karolina Kania – asysta oraz nauczycielki Ewa Grabarczyk i Renata Malka.

17 października  2014 r. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach  posadziła Dąb Traugutta. Wykonała postanowienie uchwały podjętej na IX Zlocie Szkół im. Romualda Traugutta w Koninie.  Wszystkie szkoły należące do Bractwa sadzą w październiku  Dąb, upamiętniający 150. rocznicę stracenia naszego Patrona, ostatniego wodza Powstania Styczniowego. Dąb jest symbolem siły, szlachetności i długowieczności.  W korzenie drzewa  uczennica Ada Kowalczyk włożyła „kapsułę czasu” zawierającą Akt Dębu  i kartkę z kalendarza, z informacjami  współczesnego życia. Drzewko sadzili: Pani  Renata Kuligowska – dyrektor szkoły, Pan Grzegorz Kulik – ofiarodawca drzewka, Ada Kowalczyk – przewodnicząca SU i Ewa Grabarczyk – prowadząca uroczystość.  Na koniec  zebrani na tarasie uczniowie i nauczyciele, w pobliżu Dębu Traugutta,  gromkim głosem zaśpiewali Hymn Bractwa Szkół.  Rano w holu szkoły  przy Popiersiu Patrona  zapłonął znicz.

Apel przy Dębie Traugutta

W poniedziałek 19 października br.  o godzinie dwunastej, w naszej szkole, a także   w   jedenastu szkołach noszących imię Traugutta w Polsce, należących do Bractwa Jego imienia,  odbyły się uroczyste  Apele przy Dębach Traugutta.  Łączyliśmy się ze swoimi współbraćmi, wykonując uchwałę Kapituły Bractwa, podjętą na X Zlocie w Mrozach w dniu 16 kwietnia br. Wierszem i  pieśnią oddaliśmy hołd powstańcom styczniowym i Romualdowi Trauguttowi. Bartosz Furtak recytował wiersz własnego autorstwa, a Gabrysia Bilska wiersz absolwenta  naszej szkoły Szymona Konopki. Data nie jest przypadkowa, upamiętnia bowiem 152 rocznicę objęcia dyktatury Powstania Styczniowego przez  Traugutta, o czym zebranych poinformowała w krótkim wystąpieniu Pani Renata Malka. Pani Ewa Grabarczyk  odczytała list wystosowany do Arcybiskupa Henryka Hosera o podjęcie kroków w kierunku wznowienia prac nad beatyfikacją Romualda Traugutta, zredagowany podczas jubileuszowego Zlotu w SP Mrozy. Na zakończenie apelu wszyscy zebrani odśpiewali Hymn Bractwa, którego zwrotki są na bieżąco pisane na kolejnych zjazdach. Apele przy Dębie Traugutta weszły w tradycję naszej szkoły. Zacieśniają więzy członków Bractwa i kolejnym pokoleniom uczniów przypominają wielką postać  bohatera narodowego Romualda Traugutta. Uroczystość odbyła się z udziałem Pocztu Sztandarowego w składzie: Bartosz Furtak, Urszula Banasiak, Aleksandra Sobiech.

List członków Bractwa do władz Kościoła o wznowienie beatyfikacji Romualda Traugutta

Ewa Grabarczyk

 

STATUT BRACTWA SZKÓŁ IM. ROMUALDA TRAUGUTTA

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Pomni szlachetnych dziejów polskich tworzymy „Bractwo Szkół im. Romualda Traugutta”, zwane dalej „Bractwem”. Jest ono dobrowolnym i trwałym zrzeszeniem szkół noszących imię Traugutta, mającym na celu kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie i propagowanie szlachetnych idei, wychowywanie młodego pokolenia w duchu poszanowania praw człowieka dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachowania w pamięci młodego pokolenia idei Powstania Styczniowego.

§ 2.

Terenem działalności Bractwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Szkoła Podstawowa w Mrozach.

§ 3.

Bractwo może przyjmować w swoje szeregi kolejne szkoły podstawowe noszące imię Romualda Traugutta z terenu Polski i poza jej granic. Biorąc pod uwagę miejsce urodzenia, życiorys i bohaterstwo naszego patrona działalność Bractwa może przenikać na tereny dzisiejszej Białorusi.

§ 4

Bractwo mieć będzie swoje logo zatwierdzone przez jego członków.

§ 5

Czas działalności Bractwa jest nieograniczony.

Rozdział II

CELE BRACTWA

§ 6.

Celem Bractwa jest:

1)  propagowanie ideałów, postaw patriotycznych, poprzez odwoływanie się do znanych postaci historycznych, a także   bohaterów literackich;

2)  rozwijanie wśród członków Bractwa poczucia więzi i dziedzictwa kulturowego z tymi postaciami;

3)  obrona przed przemocą i nieuczciwością;

4)  podejmowanie działań na rzecz ochrony kultury Narodowej, folkloru i środowiska naturalnego;

Bractwo realizuje cele poprzez:

1)  współpracę i wzajemną pomoc członkom Bractwa w kształtowaniu szlachetnych postaw, wzorców moralnych, idei oraz pożytecznych inicjatyw;

2)  wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do członków Bractwa;

3)  współpracę z innymi Bractwami w kraju

4)  prowadzenie działalności integrującej członków Bractwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską;

5)  organizowanie rocznicowych imprez patriotyczno – historyczno – kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, a także uczestnictwo w takich imprezach, zorganizowanych przez inne szkoły w kraju i poza granicami;

6)  inne zadania zbieżne ze statutowymi celami Bractwa.

Rozdział III

CZŁONKOWIE BRACTWA

§ 7.

1)  Członkami Bractwa są wszyscy uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, którzy wstąpili do Bractwa i złożyli ślubowanie.

2)  Członek jest zobowiązany do:

 •  dbania o dobre imię Bractwa,
 •  godnego reprezentowania Bractwa,
 •  przestrzegania statutu Bractwa
 •  realizowania ideałów głoszonych przez Romualda Traugutta w życiu codziennym.

3)  Władze Bractwa mogą powołać członka honorowego Bractwa.

 •  Członkiem Honorowym Bractwa – zwanym Honorowym Mistrzem Bractwa może zostać pełnoletni obywatel, osoba prawna lub  fizyczna, której zasługi i działania dla dobra ojczyzny są niepodważalne albo, taki, którego osoba jest świadectwem wielkiej uczciwości, szlachetności lub bohaterstwa i który wyrazi zgodę na przyjęcie tego tytułu.
 •  Członkowi honorowemu przysługują takie same prawa jak pozostałym członkom.

 4) Bractwo może w swoje szeregi przyjąć Członka wspierającego. Może to być osoba prawna lub fizyczna, która będzie chciała      wesprzeć Bractwo w realizacji jego celów.

 Rozdział IV

 WŁADZE BRACTWA

§ 8.

1) Władze Bractwa zwane Walnym Zgromadzeniem tworzą przedstawiciel szkół uczestniczących w Zlocie.

    Do zakresu kompetencji/uprawnień władz Bractwa należą:

 •  podejmowanie uchwał dotyczących statutu działalności Bractwa,
 •  powoływanie Kapituły generalnej,
 •  nadawanie godności członka honorowego i członka wspierającego.

 2) Władze Bractwa powołują Kapitułę Generalną.

 •  Kapitułę Generalną stanowią wybrani przedstawiciele szkół – nauczyciele, uczniowie.

 Na czele Kapituły Generalnej stoi – dyrektor, reprezentant szkoły, w której będzie Zlot.

Do kompetencji Kapituły należy:

 •  reprezentowanie Bractwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 organizowanie corocznego Zlotu.

Walne Zgromadzenie Bractwa konstytuuje się na pierwszym Zlocie szkół. Przedstawiciele szkół zwołują przynajmniej raz w roku zgromadzenie członków zwane Zlotem.Zlot organizuje szkoła wytypowana na wcześniejszym spotkaniu – Zlocie.Zmiany w Statucie dokonuje walne Zgromadzenie.

§ 9.

Ślubowanie

„My członkowie Bractwa Szkół im. Romualda  Traugutta ślubujemy nigdy nie splamić dobrego imienia i honoru Bractwa, swoim zachowaniem dawać dobry przykład środowisku, w którym żyjemy, brać przykład ze szlachetnej postawy Patrona, dobro Rzeczypospolitej Polskiej cenić sobie najwyżej”.

Ślubowanie można zakończyć zwrotem „Tak mi/nam dopomóż Bóg”.

§ 10.

Statut wchodzi w życie z dniem 22. kwietnia 2006 roku.