Regulami Pracy Stołówki Szkolnej zawarty jest w Regulaminie Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach w okresie epidemii.

UWAGA:  Pokój intendentki przeniesiony jest do sali nr 1 przy stołówce szkolnej – wejście od strony   ulicy Szkolnej.

  1. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 3.00 zł – obiad jednodaniowy.
  2. Opłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe podane w oświadczeniu do przelewów.

Intendentka- Bieniawska Edyta
Tel. (25) 75 74 179 wew. 25
e- mail: intendent@spmrozy.pl

Oświadczenie do pobrania: OŚWIADCZENIE_DO_PRZELEWÓW_2020