Szkoła Podstawowa  Nr 1  im. Romualda  Traugutta w Mrozach
Informacje dla Rodziców, terminy zebrań  w r. szk. 2018/2019 :

1 27 września 2018 r. (czwartek) g.1800– organizacja roku szkolnego:
zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi oraz   przedmiotowym
ocenianiem. Wybór Rady Rodziców.
2 22 listopada 2018 r. ( czwartek ) g.1500 – 1900 –  dzień otwarty.
3 24 stycznia 2019 r. ( czwartek ) g.1800 –   Zebranie ogólne: podsumowanie pracy szkoły za I półrocze.
4 21 marca 2019 r. ( czwartek ) g.1500-1900 – dzień otwarty.
5 16 maja 2019 r. ( czwartek ) g. 1500-1900 – dzień otwarty,
– zapoznanie z przewidywanymi ocenami rocznymi,
– zebranie z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych, i klas pierwszych o godz. 17.00 sala  nr. 6.
  • Ubezpieczenie NNW ucznia na rok szkolny wynosi 41 zł. , wpłaty przyjmuje wychowawca klasy do 30 września. Suma ubezpieczenia na kwotę 14 000 PLN – ubezpieczyciel
  • Wpłata na Radę Rodziców – Konto Rady Rodziców nr 45 9227 0004 0000 0563 2000 0010 z dopiskiem Na RR, imię i nazwisko ucznia/klasa, lub do wychowawcy klasy

PRZERWY W NAUCE

23-31 grudnia 2018 r.  Zimowa przerwa świąteczna
28 stycznia  – 10 lutego Ferie zimowe
18 kwietnia –  23 kwietnia Wiosenna przerwa świąteczna
2 listopada 2018
2 maja 2019
Dodatkowe dni wolne
21 czerwca 2019 Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca – 31 sierpnia Ferie letnie

 

KONTAKT ZE SZKOŁĄ

Sekretariat szkoły: tel.  25   757 41 79, numery wewnętrzne: dyrektor 23, wicedyrektor 22, intendent 25, pokój nauczycielski 29, sala gimnastyczna 27, pedagog 26/

Strona internetowa szkoły : spmrozy.pl

Tutaj można pobrać
podanie_o_wydanie_duplikatu_legitymacji_szkolnej