Szkoła Podstawowa  nr 1  im. Romualda  Traugutta w Mrozach
Informacje dla Rodziców, terminy zebrań  w r. szk. 2019/2020:

1. 26 września 2019 r. (czwartek.) g.1700
– organizacja roku szkolnego: zapoznanie rodziców z wymaganiami edukacyjnymi oraz przedmiotowym ocenianiem.
– wybór Rad Oddziałowych
2. 28 listopada 2019 r. ( czwartek ) •    Dzień otwarty. godz. 15:00 – 18:00
–informacja o ocenach cząstkowych z poszczególnych przedmiotów SPOTKANIA TRÓJSTRONNE
3. 6 lutego 2020 r. ( czwartek ) g.1800
–  zebranie ogólne: podsumowanie pracy szkoły za I półrocze
4. 14 maja 2020 r. ( czwartek ) g. 15-1800
– dzień otwarty
– zapoznanie z przewidywanymi ocenami rocznymi,
– zebranie z rodzicami dzieci oddziałów przedszkolnych, informacja o rekrutacji dzieci do klas pierwszych
  • Ubezpieczenie NNW ucznia na rok szkolny wynosi 46 zł. , wpłaty przyjmuje wychowawca klasy do 30 września. Suma ubezpieczenia na kwotę 18 000 PLN – ubezpieczyciel
  • Wpłata na Radę Rodziców – Konto rady Rodziców nr 45 9227 0004 0000 0563 2000 0010 z dopiskiem Na RR, imię i nazwisko ucznia,

PRZERWY W NAUCE

23 – 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna
31 stycznia 2020 r. Koniec pierwszego półrocza
10-23 lutego 2020 r. Ferie zimowe
9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa świąteczna
12 czerwca Dodatkowe dni wolne
27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie


KONTAKT ZE SZKOŁĄ

Sekretariat szkoły: tel.  25   757 41 79, numery wewnętrzne: dyrektor 23, wicedyrektor 22, intendent 25, pokój nauczycielski 29, sala gimnastyczna 27, pedagog 26.

Strona internetowa szkoły : spmrozy.pl

Przywozy i odwozy na rok szkolny 2019/2020 – ważny od 17 września 2019

Plik do pobrania – dowozy_i_odwozy_od_17_wrzesnia_2019

Tutaj można pobrać
podanie_o_wydanie_duplikatu_legitymacji_szkolnej