W  ramach projektu „ Nasze szanse” Szkoła Podstawowa w Mrozach  zapraszamy na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 23  czerwca  2013 roku  od godz. 11ºº
W programie:               
  występy uczniów                                     
 konkursy  sportowe z nagrodami                       
 malowanie twarzy