W dniu 12. 04. 2012 roku uczniowie klas szóstych udali się pod opieką wychowawców do Zespołu Szkół w Mrozach. Gimnazjaliści przygotowali spotkanie, podczas którego zaprezentowali swoją szkołę z jak najlepszej strony. Najpierw uczniowie „podstawówki” zostali zapoznani z rozmieszczeniem sal lekcyjnych. W klaso- pracowni fizycznej czekała nawet mała niespodzianka w postaci przygotowanego pokazu doświadczenia. Zainteresowanie było ogromne. Nie mniejsze wrażenie zrobiła na szóstoklasistach sala chemiczna. Po zwiedzeniu całego budynku wszyscy udali się do sali gimnastycznej, gdzie gimnazjaliści czekali z przygotowanym dla młodszych kolegów „sprawdzianem” oczywiście w formie zabawy. Konkursy, quizy, zagadki i konkurencje sportowe przebiegały w bardzo miłej i koleżeńskiej atmosferze. Ostatnim punktem spotkania był słodki poczęstunek oraz wspólna dyskoteka. Mamy nadzieję, że takiej serdeczności, zrozumienia i satysfakcji nasi uczniowie będą doświadczać od września już jako gimnazjaliści.

 

Wychowawczynie klas VI