DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Romualda Trauguttaw Mrozach
INFORMUJE, że w dniach 08 lutego 2012 do 02 marca 2012 będą odbywały się zapisy …