5 września w naszej szkole odbyły się zajęcia pokazowe z języka angielskiego Studium Języków Obcych dla uczniów z klas 0a 0b, Oc, Od. Zajęcia przeprowadziła pani Marta Prusińska oraz smok SJOK. W trakcie zajęć dzieci uczyły się nazw zwierzątek, a także śpiewały piosenki. W trakcie zajęć czytana była książka w języku angielskim pt. ‚Dear zoo” opowiadająca o chłopcu, który poprosił o przysłanie zwierzątka z zoo.  Smok poczęstował dzieci cukierkami a także bawił się z nimi i zaczepiał. Mamy nadzieję, że zajęcia pokazowe zachęcą nasze najmłodsze dzieci do nauki języka angielskiego w Studium Języków Obcych.

Marta Prusińska