Zapraszamy rodziców do skorzystania z programu Wyprawka Szkolna 2013/2014. Szczegółowe informacje w „informacji wstępnej” w załączniku. Wnioski należy składać do dnia …6 września 2013 r. w sekretariacie szkoły.

– Informacja Wstępna,

– Wniosek