8 czerwca klasy drugie wybrały się na wycieczkę do Wioski Indiańskiej Grala. Uczniowie mogli poznać zwyczaje Indian, uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i zabawach, a także samodzielnie robili zabawki.

Wychowawczynie klas 2