Każdy wie, że znajomość tabliczki mnożenia to podstawa. Ale, czy wszyscy posługują się nią
swobodnie i bezbłędnie? Dlatego w tym roku szkolnym, już po raz szósty obchodziliśmy Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia. Tym razem do tego dnia przygotowywaliśmy się cały tydzień. Codziennie
wszyscy uczniowie klas 4-6 wykonywali różne zadania utrwalające pamięciowe mnożenie i dzielenie.
W ostatnim dniu zmagań nastąpiło podsumowanie wszystkich działań oraz nagrodzenie najlepszych.
Poprzez takie działania zachęcamy wszystkich do systematycznego utrwalania tabliczki mnożenia,
której znajomość bardzo przydatna jest w życiu, nie tylko szkolnym.
Halina Jachimowicz
Bożena Soszyńska
tabliczka