Jest w naszej szkole uczennica, która należy do wybitnie uzdolnionych uczniów!
Izabela Pawlukowska z klasy VI b wykazuje szczególne zainteresowania z języka polskiego, prezentuje rozległą wiedzę, wykorzystuje umiejętność twórczego myślenia do rozwiązywania trudnych zadań problemowych, doskonale tworzy wypowiedzi pisemne w różnych formach gatunkowych: opowiadanie, sprawozdanie, list otwarty…
Uczennica rozpoczęła swoją przygodę z konkursem już we wrześniu. Otrzymała obszerną literaturę i zakres wymagań, by przygotować się do etapu szkolnego w październiku.
Oczywiście Iza uzyskała odpowiednią liczbę punktów i została zakwalifikowana do kolejnego etapu. W listopadzie nasza szóstoklasistka reprezentowała szkołę w II etapie –  r e j o n o w y m w Warszawie. Po raz kolejny Iza wykazała się znajomością przeczytanych książek, wiedzą  z zakresu pojęć literackich, nauki o języku … i ku ogólnej radości  13 stycznia  wzięła udział w III etapie konkursu – w o j e w ó d z k i m. Spośród 150 najlepszych uczniów  Iza Pawlukowska została
L A U R E A T K Ą konkursu!
To wspaniałe osiągnięcie zwalnia uczennicę z pisania sprawdzianu – części polonistycznej po 6. klasie i jest  równoznaczne z otrzymaniem maksymalnej liczby punktów.

Serdecznie gratulujemy!

                                                                                                        Iwona Jagodzińska