Uroczyste przyjmowanie pierwszaków do grona społeczności szkolnej jest ważnym wydarzeniem dla najmłodszych uczniów, jak również ich rodziców i wychowawców. W naszej szkole Uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych odbyła się 18 października 2012 roku. W obecności pani dyrektor, wychowawców oraz rodziców, dzieci złożyły uroczystą przysięgę. Z wielkim przejęciem przyrzekały, że będą dbać o honor szkoły, szanować rodziców, nauczycieli, koleżanki i kolegów. Następnie pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny, w którym nie zabrakło recytowania wierszy i śpiewania piosenek. Po części artystycznej odbyło się oficjalne pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Mrozach. Pani wicedyrektor dotykała ramienia każdego pierwszaka wielkim ołówkiem, co było wyrazem przyjęcia go do uczniowskiej społeczności. Dodatkowo wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Na koniec uroczystości klasy drugie w prezencie dla swoich młodszych koleżanek i kolegów zaśpiewały im piosenki i podarowały drobne upominki. Po części oficjalnej pierwszoklasiści już jako pełnoprawni uczniowie udali się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez ich rodziców.

Wychowawcy klas pierwszych