Ważnym wydarzeniem w życiu każdego „ Pierwszaka” jest dzień ślubowania, wówczas staje się on pełnoprawnym uczniem szkoły. Dzieci na tę chwilę czekają bardzo niecierpliwie. Tego dnia zdają swój pierwszy szkolny egzamin przed dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.
 22 października 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach, odbyło się e Ślubowanie Pierwszaków. Uroczystość przygotowali najmłodsi uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami : Bożeną Lipińską, , Elżbietą Sekular, Joanną Nakonieczną i Danutą Król. Do uroczystości włączyli się także uczniowie klas starszych. Dzieci pięknie zaprezentowały się w części artystycznej, podczas której recytowały wiersze i śpiewały piosenki Zaproszeni rodzice z wielką dumą i wzruszeniem przyglądali się swoim pociechom.
Po części artystycznej uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, którego treść odczytała Pani Dyrektor Renata Kuligowska.
Następnie Pani Wicedyrektor Barbara Dobosz przy pomocy dużego ołówka dokonała aktu pasowania na ucznia. Pierwszaki świetnie prezentowały się w uczniowskich biretach.
Na zakończenie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki od swoich starszych kolegów z klas drugich. Po wspólnym pamiątkowym zdjęciu wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Ten uroczysty dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów, rodziców  i nauczycieli.


  B. Lipińska, E. Sekular, J. Nakonieczna, D. Król