Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrozach informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji do klasy 1 na rok szkolny 2020/2021, z mocy prawa, zostały przyjęte wszystkie dzieci zamieszkała w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrozach i obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrozach.

 

Dyrektor szkoły
Wojciech Rastawicki