…jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym ,  rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych…
( fragment uzasadnienia do Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu  „Cyfrowa szkoła”)

Nasza szkoła, to szkoła z przeszło stuletnią  historią, która łączy tradycje, krzewi pamięć o przeszłości, ale podstawowe jej działanie ukierunkowane jest na nowoczesne kształcenie i wychowanie dzieci.
Możliwe jest to dzięki znakomitej bazie dydaktycznej i świadomości znaczenia stosowania technologii informatycznych  w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej kierownictwa i grona pedagogicznego. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są:
– Biblioteka  szkolna z czytnikami kodów, katalogami on-line i czytelnią multimedialną
– Pracownia komputerowa – 20 stanowisk
– Pracownia mobilna – 20 stanowisk
– Dziennik elektroniczny
– Sala audiowizualna z tablicą interaktywną
– Szkolna Platforma Edukacyjna
Wszystkie pracownie przedmiotowe wyposażone są w komputer z Internetem a zdecydowana większość pracowni posiada zamontowany na stałe projektor multimedialny.
Łącznie szkoła dysponuje 82 komputerami połączonymi w sieć z dostępem do Internetu o przepustowości 10Mb
W Polsce i zagranicą znana z organizacji  od 2002 r. Ogólnopolskich Zjazdów Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych – http://mrozy.net


Uczniowie klas I-III korzystają z mobilnej pracowni

 

 

Korzystanie z pracowni multimedialnej

 

 

Korzystnie z pracowni mobilnej na lekcji języka angielskiego