Życie jest wędrówką, podczas której spotykamy ludzi, a oni – choć różnią się płcią, kolorem skóry,  wiekiem, czy stanem zdrowia – są TACY JAK MY!

4 czerwca uczniowie  klas V wybrali się do Mińska Mazowieckiego na  spektakl „Tacy jak my”. Przedstawienie zostało przygotowane przez wrocławski teatr „Artenes”. Tematem spektaklu było propagowanie tolerancji wobec osób innego wyznania, niepełnosprawnych, pochodzących z ubogich środowisk lub przedstawicieli innych ras. Główny bohater, Mirek – najlepszy gracz komputerowy – odrzuca wartości nadrzędne, jak przyjaźń, odpowiedzialność, dobroć i szacunek. Człowieka ocenia po wyglądzie i zachowaniu, nie akceptuje inności – kalectwa, słabości, wad. Nie stara się więc pomóc napotkanym ludziom, „oswoić się” z nimi, czyli zaprzyjaźnić, dostrzec w nich wartości. Takie egoistyczne spostrzeganie świata doprowadza go w końcu do rozpaczy, samotności i wyrzutów sumienia. Zrozumiał wówczas, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, bo dobre widzi się tylko sercem. Przedstawienie było bardzo pouczające. Dzięki niemu uczniowie mogli zweryfikować swoje przekonania zrozumieć inność i szanować odmienność.

                                                                                    Wychowawczynie klas V