W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas VI uczestniczyli w „Projekcie z ZUS”, który miał na celu promowanie idei ubezpieczeń społecznych, a także kształtowanie postaw, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie. W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach, na których zdobywały wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podsumowaniem projektu było wykonanie przez uczniów plakatów w zespołach pięcioosobowych. Wszystkie prace zachęcały do budowania świadomości młodego pokolenia o tym, jak ważne są ubezpieczenia społeczne. By jednocześnie rozwijać u dzieci kreatywność, współpracę i odpowiedzialność, wszystko zrealizowano metodą projektu. Uczniowie z klasy VIa: Miłosz Daniszewski, Daniel Sęktas, Kacper Siwiec, Karol Szęszoł, Kacper Uchman zajęli I miejsce na szczeblu wojewódzkim oraz wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim. Zwycięscy wykonali plakat „ZUS gwarancją bezpiecznej przyszłości”. Laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Bożena Soszyńska

Katarzyna Smolińska