7 marca 2019 r. klasy szóste i piąte uczestniczyły w pokazie historycznym „Wrzesień 39” czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa a zniknęła II Rzeczpospolita. Przedstawiciele grupy artystycznej Rekonstrukto omówili i zaprezentowali naszym uczniom sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Obaj panowie ubrani byli polskie mundury wojskowe wz.36 szeregowca i podoficera. Przedstawiciele uczniów poszczególnych klas brali udział w prezentacji techniki wojskowej, replik broni, musztrze, demonstrowali zebranym ekwipunek i wyposażenie żołnierzy z kampanii wrześniowej. Była to wspaniała lekcja historii. Myślę, że należą się słowa podziękowania Pani dyrektor Renacie Kuligowskiej za zaproszenie zespołu, a Radzie Rodziców za sfinansowanie pokazowej lekcji patriotyzmu.

Ewa Grabarczyk