Uczniowie otrzymają podręczniki w ramach programów rządowych. Od tej zasady są wyjątki.

Rodzice uczniów z klas zerowych zakupują sami następujące podręczniki:

Rodzice uczniów klas 1 – 6 zakupują podręczniki do religii wypisane w tabeli poniżej: