Dnia 21 listopada uczniowie klasy Ia, Ib, Ic, wraz z wychowawczyniami wzięli udział w uroczystości Pasowania na Czytelnika biblioteki szkolnej. Spotkanie rozpoczęły wróżki, koleżanki z klasy Va, które zadawały  pierwszakom bajkowe zagadki. Następnie dzieci złożyły ślubowanie, a panie bibliotekarki dokonały aktu pasowania i zapoznały z regulaminami wypożyczalni i czytelni. Później  Pani dyrektor Renata Kuligowska  wręczyła uczniom imienne karty czytelnika i zakładki do książek. Na zakończenie każda z klas zaśpiewała ostatnio poznaną piosenkę – były to pieśni patriotyczne. Do roku dla Niepodległej nawiązywał również cytat z otrzymanej zakładki do książki. Z kartą czytelnika dzieci dokonały  pierwszego wypożyczenia.

Ewa Grabarczyk i Renata Malka