19 listopada br.   odbyła się   w naszej szkole uroczystość Pasowania  Uczniów  Klas Pierwszych na Czytelników  Biblioteki Szkolnej. Po powitaniach,   Koło Przyjaciół Biblioteki, wystawiło teatr kostiumowy pt. „Królewna się nudzi”, propagujący czytelnictwo. Następnie cztery klasy pierwsze w obecności koleżanek i kolegów z klas drugich i  wicedyrektor Pani Barbary Dobosz, odświętnie ubrani, złożyli Ślubowanie. Później Panie bibliotekarki: Ewa Grabarczyk i Renata Malka dokonały Pasowania na Czytelnika i wraz z postaciami bajkowymi: królewną Aldoną, czarownicą Matyldą, Królową i Królem wręczyły pierwszakom imienne karty czytelnika i zakładki do książek. Kot i Sowa odczytali „Prośbę Książek” mówiącą o zasadach czytania i poszanowania książek. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaśpiewali piękną piosenkę „Cała Polska czyta dzieciom”. Uroczystość utrwalił na zdjęciach Pan Wiesław Grabarczyk.
Na zaproszenie Pani  dyrektor Renaty Kuligowskiej,  23 listopada br. gościliśmy w naszej szkole  dzieci z Gminnego Przedszkola. Wraz z dwiema grupami zerówek z naszej szkoły obejrzały teatrzyk „Królewna się nudzi”. Przedszkolaki gromkimi brawami nagrodzili aktorów za wspaniały spektakl.
Zapraszamy do obejrzenia galerii z obu imprez czytelniczych.

 

Ewa Grabarczyk i Renata Malka