Minister Środowiska  Henryk Kowalczyk przyznał Pani Bożenie Piotrak – nauczycielce przyrody, biologii i geografii – odznakę honorową „Za Zasługi  dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Wyróżnienie to przyznaje się za wybitne osiągnięcia w wyniku prowadzenia działań wieloletnich lub jednorazowych w działalności na rzecz ochrony środowiska w skali ogólnopolskiej, międzynarodowej lub w skali regionalnej i lokalnej.
Gratulujemy!