Witam,

Informuję, że od poniedziałku 3 września br. można odbierać podręczniki i ćwiczenia dla uczniów.

Klasy I-III
Podręczniki i ćwiczenia do odbioru u wychowawców klas.

Klasy IV – VI
Zapraszam rodziców lub upoważnione osoby po odbiór podręczników i ćwiczeń do biblioteki szkolnej. W poniedziałek od 9-14, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30. Rodzice, którzy nie mogą zgłosić się osobiście proszeni są o wysłanie przez Librusa (w odpowiedzi na wysłaną do Państwa wiadomość przez Ewę Grabarczyk) upoważnienia dla pełnoletniej osoby. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości, który okaże przy odbiorze.

Jednocześnie informuję, że dla oddziałów 0  podręczniki rodzice kupują we własnym zakresie.

Przypominam, że wypożyczone podręczniki należy podpisać i obłożyć, ponieważ podlegają po zakończeniu roku szkolnego zwrotowi. Zniszczenia ponadnormatywne skutkują zwrotem kosztów przez rodziców.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły
Renata Kuligowska