WIWAT MAJ, 3 MAJ!

10 maja 2019 r. w naszej szkole odbyła się akademia poświęcona kolejnej 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – pierwszej konstytucji uchwalonej w Europie a drugiej na świecie.

Uczniowie klas szóstych przypomnieli młodszym kolegom i koleżankom znaczenie Sejmu Wielkiego i początku reformy ustrojowej, której następstwem były zmiany gospodarcze, monetarne i kulturalne.

Po słowach wiersza „Czy znacie ten kraj, gdzie Wisła płynie…” społeczność szkolna obejrzała prezentację multimedialną IPN na temat polskich symboli narodowych. Następnie wszyscy mogli podziwiać mistrzowskie wykonanie narodowego tańca mazura w wykonaniu zespołu Mazowsze. Uroczystości towarzyszyły znane pieśni: „Witaj majowa jutrzenko” i „Polonez 3 maja”, które śpiewali wszyscy uczniowie. Podsumowaniem apelu była recytacja wiersza T. Kubiaka pt. Tu wszędzie Polska”.

Wychowawcy klas VI