Nowy Sztandar Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach

Pierwszy Sztandar został nadany Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach  pierwszego września 1974 roku. 40. rocznica Jego ufundowania stała się przyczynkiem rozpoczęcia pracy  wychowawczej wokół nadania naszej szkole Nowego Sztandaru. Powołany został Komitet Organizacyjny, ogłoszono konkursy dla uczniów, rodziców, absolwentów.
Komitet organizacyjny – nadanie nowego Sztandaru Szkoły.
Nauczyciele:                                                                                                Rodzice:
Renata Kuligowska                                                                                      Sylwia Wilk
Barbara Dobosz                                                                                            Grzegorz Kulik
Ewa Grabarczyk                                                                                           Krzysztof Uchmański
Danuta Domańska                                                                                        Paulina Dunajewska
Renata Malka                                                                                               Agnieszka Żurawska
Katarzyna Kąca                                                                                            
Halina Jachimowicz
Urszula Rozbicka
Wiesław Grabarczyk
Mirosław Pieńkowski
Renata Wierzbicka
Agnieszka Luba
Hanna Sobiech

 Nadanie Nowego Sztandaru Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach

Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta  w Mrozach otrzymała w dniu 18 czerwca 2014r Nowy Sztandar. Uroczystość odbyła się na tarasie przed szkołą, dokładnie tak samo jak 40 lat temu, kiedy placówka otrzymała pierwszy Sztandar. Prowadzącymi byli: Pani Barbara Dobosz – wicedyrektor i  Szymon Sikora – uczeń klasy Va. W obecności znakomitych gości, pocztów sztandarowych ZS w Mrozach i Jeruzalu, władz miejskich, uczniów, nauczycieli i rodziców  Ks. biskup Marek Solarczyk  odprawił Mszę Św., na której poświęcił Nowy Sztandar. Pani dyrektor Renata Kuligowska wraz z dziećmi podziękowała Księdzu Biskupowi za  poświęcenie Sztandaru i niezwykle interesującą homilię.  Następnie p. Ewa Grabarczyk przedstawiła zebranym  historię pierwszego Sztandaru na tle dziejów szkoły, po czym głos oddała Panu Franciszkowi Witkowi byłemu dyrektorowi  szkoły, za czasów którego w 1974 r. Komitet Rodzicielski ufundował  naszej szkole Sztandar. Pan Witek  podziękował za zaproszenie i po latach ponownie zwrócił się z ciepłymi słowami do Panów: Remigiusza Sobiecha, Michała Czerniakowskiego i Seweryna Lipińskiego za ogromne zaangażowanie i pracę na rzecz ufundowania pierwszego Sztandaru. Później Nowy Sztandar  został przekazany wraz z Aktem nadania przez Radę Rodziców reprezentowaną  przez p. Sylwię Wilk i  p. Grzegorza Kulika oraz Burmistrza Mrozów p. Dariusza Jaszczuka –  Pani dyrektor Renacie Kuligowskiej. Pani dyrektor  dokonała prezentacji sztandaru i przekazała Go uczniom. Po wzruszającym przekazaniu mocy starego sztandaru nowemu, przy dźwiękach werbli,  pierwszy sztandar został odprowadzony do Szkolnej Izby Pamięci. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania przez przedstawicieli wszystkich klas na Nowy Sztandar. Następnie goście i fundatorzy przybili symboliczne gwoździe na specjalnie przygotowanym tablo, po czym  zaproszeni goście złożyli gratulacje i życzenia uczniom, nauczycielom i dyrekcji szkoły. Następnie przyszedł czas na część artystyczną, która dostarczyła zebranym wielu wzruszeń. Klasa V i recytowała sparafrazowany fragment Pana Tadeusza o życiu Patrona Romualda Traugutta, napisany przez polonistkę p. Barbarę Dobosz, klasa II i  pod kierunkiem p. Anny Pieniak z wdziękiem zatańczyła poloneza, a chór szkolny pod batutą p. Urszuli Rozbickiej śpiewał wzruszające pieśni. Na zakończenie pani dyrektor Renata Kuligowska podziękowała wszystkim zebranym za obecność na tej wyjątkowej uroczystości  i   zaprosiła gości do obejrzenia wystawy okolicznościowej „40 lat minęło”, przygotowanej przez nauczycieli: Ewę Grabarczyk, Renatę Malkę i Wiesława Grabarczyka. Nad  właściwym przebiegiem uroczystości czuwali: nagłośnienie- Mirosław Pieńkowski,  nagrywanie i zdjęcia – Wiesław Grabarczyk, Krzysztof Pieniak, koordynacja pocztów sztandarowych – Renata Malka, oprawa Mszy św. Danuta Turemka i Małgorzata Gryz, Renata Wierzbicka i Katarzyna Kąca, dekoracja ołtarza – Tadeusz Głuszczuk. Zaproszeniem gości zajęły się: Danuta Domańska, Agnieszka Luba i Hanna Sobiech. Wychowawcy klas  zadbali  o galowy strój uczniów oraz właściwe ich zachowanie i bezpieczeństwo podczas całej uroczystości, która  zapewne zapadnie im w pamięci na całe życie.

Galeria zdjęć z uroczystości

Ewa Grabarczyk, nauczycielka historii SP Mrozy