Szanowni Państwo, 

na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

wprowadza się w szkole nauczanie zdalne dla klas 4, 5 i 6 w okresie  

26.10.2020r. do 08.11.2020r. 

Oddziały przedszkolne w szkole oraz klasy 1, 2 oraz 3 realizują zajęcia w formie stacjonarnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Świetlica pozostaje czynna dla uczniów potrzebujących opieki przed i po skończonych zajęciach. 

Informacje związane z nauczaniem zdalnym oraz funkcjonowaniem szkoły w okresie będą przekazywane za pomocą dziennika Librus.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrozach  

Wojcech Rastawicki