18 czerwca 2014 r.  odbyło się  nadanie Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Mrozach Nowego Sztandaru. Uroczystość odbyła się na tarasie przed szkołą, dokładnie tak samo jak 40 lat temu, kiedy nasza placówka otrzymała pierwszy Sztandar.  W obecności znakomitych gości, rodziców i uczniów  Ks. Biskup Marek Solarczyk  odprawił Mszę Św. na której poświęcił Nowy Sztandar. Został on przekazany wraz z Aktem nadania przez Radę Rodziców i Burmistrza Mrozów Pani dyrektor Renacie Kuligowskiej, która następnie przekazała Go uczniom. Po wzruszającym przekazaniu mocy Starego Sztandaru Nowemu, pierwszy Sztandar został odprowadzony do Szkolnej Izy Pamięci. Kolejnym ważnym punktem było złożenie ślubowania na Nowy Sztandar. Następnie fundatorzy wbili pamiątkowe gwoździe, po czym goście zwrócili się z pięknymi słowami głównie do zgromadzonych uczniów. Wśród nich przemawiał Pan Franciszek Witek, były dyrektor naszej szkoły, za czasów którego w 1974 r. Komitet Rodzicielski ufundował  naszej szkole Sztandar. Później uczniowie klasy Vi  recytowali  sparafrazowany tekst Pana Tadeusza o życiu Patrona szkoły Romualda Traugutta, klasa II i zatańczyła z wdziękiem poloneza, a chór szkolny śpiewał wzruszające pieśni.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy „40 lat minęło” i obiad. Prowadzącymi uroczystość byli: Barbara Dobosz – wicedyrektor i Szymon Sikora – uczeń klasy V a.

Ewa Grabarczyk