Dnia 19 grudnia w naszej szkole w klasach 1-6 prowadzone były zajęcia w ramach wewnątrzszkolnego projektu „Maraton świąteczny”. Głównym celem tego przedsięwzięcia było kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i zespole klasowym. Uczniowie wzięli udział w zajęciach o tematyce świątecznej  prowadzonych w różnorodnej formie. Było: pisanie życzeń na wykonanych samodzielnie kartach świątecznych, działania matematyczne wokół hasła MAGIA ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA.  Na przyrodzie i geografii uczniowie wyruszyli do Laponii, natomiast historia dostarczyła wiedzy na temat rodowodu zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem. Klasy 1-3 miały zajęcia plastyczne, muzyczno-rytmiczne, techniczne oraz matematyczne. Wszystkim przyświecała idea bliższego poznania tradycji zbliżających się świąt. Projekt zakończył się podsumowaniem działań w postaci prezentacji wykonanych zadań. Na podsumowaniu dyrektor szkoły pan Wojciech Rastawicki podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, zwłaszcza koordynatorkom pp. Bożenie Soszyńskiej oraz Oldze Smolińskiej. Na zakończenie dnia uczniowie wymienili się pięknymi kartami świątecznymi.

 Barbara Dobosz