Dnia 5 grudnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w kursie pierwszej pomocy. Szkolenie obejmowało tematy dotyczące PBLS, BLS AED wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (podstawowe czynności ratujące życie u osób dorosłych i dzieci), pierwszą pomoc w stanach nagłych, zadławienia, urazy narządu ruchu, oparzenia, epilepsję. Wszyscy uczestnicy kursu wykonywali ćwiczenia praktyczne. Dzieci, które wzięły czynny udział w szkoleniu otrzymały certyfikaty.

Agnieszka Parol