BIBLIOTEKA  SZKOLNA
ogłasza konkurs plastyczny
„Projektujemy nowy Sztandar Szkoły”

 

Sztandar  składa się: z płata i drzewca zakończonego głowicą. Płat ma stronę lewą i prawą.

Regulamin
Technika dowolna
Format A-4
Prace indywidualne
Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów klas I-VI, nauczycieli i rodziców
Prace składamy w bibliotece do 15 listopada br. Do każdej dołączamy metryczkę z danymi autora projektu (imię i nazwisko, klasa, w przypadku nauczycieli i rodziców – imię i nazwisko, adres)

 

Wystawa pokonkursowa

 

     Ewa Grabarczyk
Renata Malka