Z okazji 140. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci Bolesława Leśmiana Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim zorganizowała Konkurs Pięknego Czytania Poezji i Prozy poety. Nasza biblioteka przyjęła zaproszenie i zachęciła uczniów do udziału w konkursie. 30 października odbyły się szkolne eliminacje, w których wzięło udział 25 uczniów z klas II-VI. Szkolna komisja w składzie:

dyrektor – Renata Kuligowska
wicedyrektor – Barbara Dobosz
pedagog – Agnieszka Parol
nauczyciele wspomagający – Katarzyna Smolińska, Agnieszka Rybak,

do etapu międzyszkolnego zakwalifikowała:

z klas II-III: Wojciecha Pieńkowskiego, kl. IIIb oraz Antoninę Jaworska, kl. IIIi;
z klas IV-VI: Julię Brandotę, kl. VIa oraz Bartosza Plewkę, kl. Va

Przegląd szkolny przygotowały i prowadziły bibliotekarki Ewa Grabarczyk i Renata Malka.