14 kwietnia b.r. w Szkole Podstawowej w Mrozach odbył się Koncert Charytatywny połączony z aukcją prac plastycznych na rzecz ciężko chorej Kasi Wójcickiej –  uczennicy klasy 3c.
Po koncercie komisja w składzie:
1. Barbara Dobosz
2. Danuta Król
3. Bożena Lipińska
4. Ewa Marchwiak
5. Agnieszka Konopka
6. Ewa Górka
7.Beata Król
podliczyła dochód z koncertu i wyniósł on: 10 444 zł ( słownie: dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote).
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie, przybyli na koncert i wsparli Kasię oraz jej najbliższych.