Na zajęciach z języka angielskiego u pani Marty Prusińskiej i pana Mirosława Pieńkowskiego gościły ostatnio uczennice z Wielkiej Brytanii- Peyton i Izabela. Dziewczynki uczestniczyły w zajęciach bardzo aktywnie- opowiadały o swojej szkole i zwyczajach związanych z kulturą ich kraju, m.in. o Halloween. Nasi uczniowie mieli możliwość przećwiczenia zwrotów w języku angielskim w praktyce, grając z gry i rozmawiając z dziewczynkami.

Liczymy na to, że jeszcze nas odwiedzą.

Marta Prusińska