Informujemy, że można składać wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. 

Karta zgłoszeń do pobrania:

KARTA ZGŁOSZEŃ 2020/2021

Nową kartę zgłoszenia ucznia do świetlicy wraz z upoważnieniami do odbioru dziecka, stanowiącymi załącznik do karty należy pobrać, wypełnić i przesłać na adres a.gluchowska@sp1mrozy.pl, do 11 września.

Potwierdzeniem otrzymania karty zgłoszeń przez szkołę, będzie wiadomość zwrotna kierowana na adres e-mail, z którego wpłynęło zgłoszenie.

W związku z zagrożeniem epidemicznym kwalifikowanie uczniów do świetlicy odbywać się będzie na podstawie kart zgłoszeniowych wypełnionych przez rodziców/opiekunów w wyniku weryfikacji członków komisji ds. naboru dzieci do świetlicy. 

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci dojeżdżające oraz uczniowie, których rodzice/opiekunowie pracują zawodowo.