Poniżej przedstawiamy harmonogram przebiegu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 1 września 2020 r.