26 czerwca 2013 roku w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Festiwalu Nauki.
Uroczystość otworzyła pani dyrektor Renata Kuligowska, która serdecznie powitała przybyłych gości, p. Magdalenę Sulich- sekretarz Urzędu Gminy w Mrozach, p. Marka Rudkę- przewodniczącego Rady Gminy oraz wiceprzewodniczącą Rady Rodziców- p. Sylwię Zawadzką- Wilk.
Następnie uczniowie i uczennice pokazali wszystkim, czego nauczyli się w ciągu ostatnich miesięcy. Śpiewali, tańczyli, recytowali. Publiczność nagradzała artystów gromkimi brawami.
Najaktywniejsi i najpracowitsi otrzymali dyplomy, puchary, medale za pracę w drugim semestrze.
Było to jednocześnie podsumowanie działań projektowych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod hasłem „Nasze szanse”.

Katarzyna Rosa, Katarzyna Smolińska
Katarzyna Kąca, Agnieszka Rybak