,,Idźmy naprzód z nadzieją” to hasło XVII Dnia Papieskiego. W naszej szkole wydarzenie to obchodziliśmy uroczystym apelem w dniu 24 października. Akademia została przygotowana przez uczniów klasy IVb. Dzieci wcielając  się w postacie tatrzańskich turystów  przybliżyły nam osobę św. Jana Pawła II oraz jego nauczanie. Treści apelu nawiązywały także do przeżywanej niedawno przez naszą społeczność peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Całość uroczystości została uświetniona występami naszego szkolnego chóru.

Małgorzata Gryz, Danuta Turemka