Pożegnania zawsze są trudne, ale tak to już jest, że trzeba sobie i z nimi radzić. Uczniowie klas szóstych żegnali się z „podstawówką” już 23 czerwca. Najpierw wobec całej społeczności uczniowskiej, nauczycieli i rodziców, wystąpili w montażu słowno-muzycznym, w którym dziękowali wszystkim za wszystko. W strofach wierszy i tekstach piosenek było wiele wzruszenia, serdeczności, tęsknoty za tym co było i nadziei na to co będzie. Ciąg dalszy tej uroczystości miał już inny charakter. Po południu w obecności rodziców i nauczycieli szóstoklasiści polonezem rozpoczęli drugą część. Potem to już tylko była świetna muzyka, tańce, rozmowy, śmiech i oczywiście coś dla ciała, czyli poczęstunek, bo sił musiało wystarczyć wszystkim do wieczora.
Żegnając wszystkich absolwentów naszej i nie tylko naszej szkoły podstawowej życzymy, aby dalsza droga, którą będą kroczyć była jak najmniej kręta i wyboista, aby ich plany i marzenia się spełniły, aby osiągnęli wszystkie zamierzone cele, aby stali się ludźmi, z których dumni będą wszyscy, którzy w ich edukacji i wychowaniu mieli swój udział.

Wychowawcy klas szóstych