Projekt pt. „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrozach” realizowany jest przez Gminę Mrozy w okresie IX 2019 – VIII 2021. Wartość projektu: 372 591,26 zł , w tym wkład własny: 20 280,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (70K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 5 nauczycieli (5K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 298 073,01 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język rosyjski
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 9. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
 10. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 11. Pokazy naukowe
 12. Warsztaty z robotyki
 13. Półkolonie Laboratorium Naukowe, a także szkolenia dla nauczycieli:
  Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do nauczyciela języka angielskiego Mirosława Pieńkowskiego za pośrednictwem Librusa.