Projekt unijny pt. „Bieg po kompetencje w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mrozach” realizowany jest przez Gminę Mrozy w okresie IX 2019 – VIII 2021. Wartość projektu: 372 591,26 zł, w tym wkład własny: 20 280,00 zł oraz dofinansowanie UE: 298 073,01 zł.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia. Aby realizacja wyznaczonego celu przebiegała efektywnie i efektownie, szkoła została doposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć projektowych.

W roku szkolnym 2019/2020 w projekcie realizowano następujące bezpłatne zajęcia cykliczne w wymiarze 30 godzin dydaktycznych: Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki, Przyrodnicze laboratorium, Język angielski, Laboratorium kodowania, Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych, Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej. W w/w zajęciach wzięło udział 185 uczniów z klas I-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mrozach – 64 chłopców i 121 dziewczynek. W realizację w/w zajęć zaangażowanych było 11 nauczycieli naszej szkoły: Halina Jachimowicz, Bożena Soszyńska, Bożena Piotrak, Olga Smolińska, Marta Prusińska, Mirosław Pieńkowski, Agnieszka Luba, Renata Wierzbicka, Hanna Miller-Wąsowska, Mariola Mirosz oraz Agnieszka Wojdak.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli również w pokazach i warsztatach prowadzonych przez instruktorów firmy Mały Inżynier.

22 listopada 2019 uczniowie klas V i VI mieli okazję uczestniczyć w tematycznych pokazach naukowych. Przybyli do nas instruktorzy w atrakcyjny sposób przeprowadzili pokaz robotów, pokaz z suchym lodem, pokaz z ciekłym azotem oraz pokaz chemiczny.

W dniach 06.07. – 10.07.2020 odbyły się w naszej szkole warsztaty z robotyki, w których uczestniczyło 36 uczniów z klas I –VI. W czasie zajęć dzieci pod bacznym okiem instruktorów konstruowały, programowały i uruchamiały roboty z klocków LEGO Mindstorms, dzięki czemu wykorzystywały zasady matematyki i fizyki w praktyce, kształtowały swoją kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i logiczne myślenie.

Na ostatni tydzień lipca 2020 w ramach projektu zaplanowane są kolejne atrakcje dla uczniów naszej szkoły w postaci Półkolonii „Laboratorium Naukowe”. Podczas zajęć uczniowie przeprowadzą doświadczenia poszerzające wiedzę z nauk przyrodniczych. Wykonają rozmaite konstrukcje, maszyny proste i przyrządy, zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk przyrodniczych oraz rozwijając kompetencje matematyczno-przyrodnicze. Każdemu przeprowadzonemu eksperymentowi towarzyszyć będzie objaśnienie zagadnienia teoretycznego.

Swoje kompetencje podnieśli również nauczyciele naszej szkoły. Sześć osób wzięło udział
w szkoleniu z zakresu prowadzenie zajęć metodą eksperymentu.

Mirosław Pieńkowski
Szkolny koordynator projektu „Bieg po kompetencje”
Mrozy, 13.07.2020