„Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze z niej korzystać”
Słowa słynnego mówcy rzymskiego Cycerona stanowiły motto pożegnania klas szóstych, które odbyło się 14 czerwca. Przyszli absolwenci, pod kierunkiem wychowawców p. Iwony Jagodzińskiej, p. Ewy Grabarczyk, p. Renaty Malki oraz p. Urszuli Rozbickiej, zaprezentowali pełen wzruszeń program słowno-muzyczny. Wiele ciepłych słów popłynęło w kierunku dyrekcji szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi oraz rodziców. Po części artystycznej wszyscy udali się na poczęstunek, po którym rozpoczęła się dyskoteka. Wspólna zabawa uczniów, nauczycieli i rodziców trwała długo, długo…

 Wychowawcy klas VI